VỊT QUAY BẮC KINH

£320,000.00 £280,000.00

Sự kết hợp hài hoà giữa ẩm thực trung hoa và sự cay nồng của sốt tiêu đen đã làm nên sự đặc biệt của món Vịt quay bắc kinh sốt tiêu đen này.

Danh mục:
0925.727.727